Thi công trọn gói nhà ở dân dụng tại Hà Nội Thi công trọn gói nhà ở dân dụng tại Hà Nội
Thi công trọn gói biệt thự tại Hà Nội Thi công trọn gói biệt thự tại Hà Nội

Bộ sưu tập mẫu nhà phố hiện đại 2017

Sưu tầm các mẫu thiết kế hiện đại cho nhà phố với công năng làm nhà ở, Nhà văn phòng, Trụ sở công ty, Khách sạn mini...

 

Các công trình thi công trọn gói đã thực hiện

Thư viện mẫu thiết kế nhà phố

Thiết kế biệt thự đẹp

25 mẫu thiết kế nhà ống mặt tiền 4-5m

60 mẫu thiết kế nhà ống đẹp

20 mẫu thiết kế nhà ống 2 mặt tiền đẹp

Sưu tầm các mẫu nhà ống đẹp 4 tầng 

9 tang nha pho hien dai 1

Mẫu 1: Mẫu nhà văn phòng mini 9 tầng

8 tang nha pho hien dai 1

Mẫu 2: Mẫu nhà văn phòng mini 8 tầng

7 tang nha pho hien dai 7

Mẫu 3: Mẫu nhà phố 7 tầng kết hợp kinh doanh

7 tang nha pho hien dai 1

Mẫu 4: Nhà phố 7 tầng làm trụ sở công ty

7 tang nha pho hien dai 2

Mẫu 5: Nhà phố 7 tầng làm văn phòng

7 tang nha pho hien dai 3

Mẫu 6: Mẫu khách sạn mini 7 tầng

7 tang nha pho hien dai 5

Mẫu 7: Mẫu nhà văn phòng 7 tầng

7 tang nha pho hien dai 6

Mẫu 8: Mẫu thiết kế nhà nghỉ 7 tầng

6 tang nha pho hien dai 1

Mẫu 9: Mẫu nhà phố hiện đại 6 tầng

6 tang nha pho hien dai 2

Mẫu 10: Mẫu nhà phố hiện đại 6 tầng

5 tang nha pho hien dai 1

Mẫu 11: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 2

Mẫu 12: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 3

Mẫu 13: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 4

Mẫu 14: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 5

Mẫu 15: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 6

Mẫu 16: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 7

Mẫu 17: Nhà phố hiện đại 2 tầng lô góc

5 tang nha pho hien dai 8

Mẫu 18: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 9

Mẫu 19: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 10

Mẫu 20: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

5 tang nha pho hien dai 11

Mẫu 21: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng làm trụ sở công ty

5 tang nha pho hien dai 12

Mẫu 22: Mẫu nhà phố hiện đại 5 tầng

4 tang nha pho hien dai 1

Mẫu 23: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 2

Mẫu 24: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 3

Mẫu 25: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 4

Mẫu 26: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 5

Mẫu 27: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 6

Mẫu 28: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 7

Mẫu 29: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 8

Mẫu 30: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 10

Mẫu 31: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 12

Mẫu 32: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 15

Mẫu 33: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 19

Mẫu 34: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 22

Mẫu 35: Nhà phố hiện đại 4 tầng

 

4 tang nha pho hien dai 24

Mẫu 36: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 25

Mẫu 37: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 26

Mẫu 38: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 13

Mẫu 39: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 14

Mẫu 40: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 11

Mẫu 41: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 16

Mẫu 42: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 17

Mẫu 43: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 18

Mẫu 44: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 20

Mẫu 45: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 21

Mẫu 46: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 23

Mẫu 47: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 9

Mẫu 48: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 27

Mẫu 49: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 28

Mẫu 50: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 29

Mẫu 51: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 30

Mẫu 52: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 31

Mẫu 53: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 32

Mẫu 54: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 33

Mẫu 55: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 34

Mẫu 56: Nhà phố hiện đại 4 tầng

4 tang nha pho hien dai 35

Mẫu 57: Nhà phố hiện đại 3.5 tầng

3 tang nha pho hien dai 1

Mẫu 58: Nhà phố hiện đại 3 tầng

3 tang nha pho hien dai 2

Mẫu 59: Nhà phố hiện đại 3 tầng

3 tang nha pho hien dai 4

Mẫu 60: Nhà phố hiện đại 3 tầng

3.5 tang nha pho hien dai 2

Mẫu 61: Nhà phố hiện đại 3 tầng

3.5 tang nha pho hien dai 3

Mẫu 62: Nhà phố hiện đại 3 tầng

 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Thịnh Phát

Hotline: 0936 26 27 28

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các dự án khác